Thứ sáu, 14/06/2024 GMT+7

Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài

Trong thời kỳ mới, tuổi trẻ Quân đội nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Ý kiến bạn đọc ()

top