Thứ bảy, 13/07/2024 GMT+7

Nguyễn Chí Thanh - Vị Đại tướng nông dân

Những năm 60 của thế kỷ XX, nông nghiệp cũng là một mặt trận, mà một mặt trận thì cần tướng chỉ huy. Trong bối cảnh đó, Bác Hồ đã lựa chọn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, giữ chức Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương.

Ý kiến bạn đọc ()

top