Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị - 65 năm xây dựng và phát triển

65 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành của Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền với sự phát triển của Học viện Chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc ()

top