Thứ hai, 20/05/2024 GMT+7

Thuốc lào với chiến sĩ Điện Biên

Trong những câu chuyện về quá trình chuẩn bị hậu cần cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, có những điều đặc biệt mà sau này vẫn được những người chiến sĩ kể lại như một ký ức thú vị trong thời gian chiến đấu của mình đó là: Chuyện thuốc lào ở Điện Biên Phủ.

Ý kiến bạn đọc ()

top