LONGFORMQuốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

LTS: Quốc hội khóa XV đã đi qua gần một nửa chặng đường của nhiệm kỳ với bốn phiên họp chính thức và bốn kỳ họp bất thường. Có thể khẳng định, kể từ ngày lập nước đến nay, chưa bao giờ hoạt động của Quốc hội lại gần gũi, thiết thân với đời sống người dân đến thế. Các hoạt động của Quốc hội khóa XV đã và đang hiện thực hóa sinh động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt" để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Quốc hội đang ngày càng khẳng định trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, luôn đặt chất lượng công việc lên hàng đầu vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử ghi nhận ý kiến từ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, các đại biểu Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội cùng cử tri, nhân dân về sự đổi mới của Quốc hội khóa XV; cũng như đề xuất nhiều kiến nghị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Quốc hội, xứng tầm với vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Đến nay có thể khẳng định, Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV thực sự đang "chạy trên một đường ray vững chắc với tốc độ cao", giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, quan trọng, đạt sự đồng thuận, nhất trí cao trên tất cả các lĩnh vực từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp bất thường lần thứ tư.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Nhìn một cách tổng thể, gần 80 năm qua, mỗi khóa Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra tại Thủ đô Hà Nội sáng 20-7-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng với tiêu đề: "Phát huy truyền thống vẻ vang và các kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới".

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, trải qua hơn 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta đã luôn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội khóa XV cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Muốn vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định" là tất cả các vị đại biểu Quốc hội khóa này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, để đáp ứng được kỳ vọng của cử tri, nhân dân, yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, Quốc hội phải tiếp tục phát huy tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, liêm chính và hành động”; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

"Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XV cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem “hơi thở cuộc sống” vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Như vậy, tinh thần gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân và quyết tâm đổi mới để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội là yêu cầu tiên quyết, được người đứng đầu Quốc hội khẳng định ngay từ ban đầu và nhắc lại nhiều lần trước nghị trường cũng như tại các cuộc làm việc với các cơ quan của Quốc hội sau này.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ (Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương) khi được hỏi về ấn tượng đối với Quốc hội khóa XV từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV dù mới đi được một nửa chặng đường của nhiệm kỳ nhưng đã để lại nhiều dấu ấn về một Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ, dân chủ, luôn gần dân, tin dân và hành động vì nước, vì dân.

Qua theo dõi hoạt động của Quốc hội, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ nhận thấy, bốn kỳ họp thông thường và bốn kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV đều phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung mới, khó và phức tạp. Tuy vậy, dù là kỳ họp thông thường hay bất thường, Quốc hội đều nghiên cứu, xem xét và quyết định một cách nghiêm túc, thấu đáo, đầy trách nhiệm các vấn đề được nêu ra trong chương trình kỳ họp, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng, nơi diễn ra các kỳ họp Quốc hội.

Với sự điều hành chủ động, linh hoạt của Đoàn Chủ tịch, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, từ đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho chặng đường tiếp theo đến tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như tiến hành công tác lập pháp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khóa XV dù mới đi được một nửa chặng đường 2 năm nhưng đã để lại nhiều dấu ấn về một Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ, dân chủ, luôn gần dân, tin dân và hành động vì nước, vì dân.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Cùng với đó, công tác dân nguyện, công tác đối ngoại, công tác thông tin và truyền thông, công tác tham mưu và phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử, Hội đồng nhân dân các cấp, theo PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, cũng có những khởi sắc và hiệu quả rõ rệt hơn, từ đó đóng góp tích cực vào thành công chung của đất nước.

"Bám sát chương trình công tác toàn nhiệm kỳ, nhạy bén với những vấn đề mới nảy sinh, cấp thiết tháo gỡ các nút thắt, các khó khăn cho quốc kế dân sinh song Quốc hội vẫn tỏ rõ sự thận trọng, kín kẽ, khách quan, công tâm, không chạy theo tiến độ, không máy móc, câu nệ, do đó hoạt động của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội ngày càng trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Các đại biểu Quốc hội đã thể hiện rất rõ vai trò, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị trí tuệ và trách nhiệm với Quốc hội, Chính phủ và các cấp chính quyền, thực hiện có thẩm quyền nhằm đưa ra chủ trương, chính sách thực sự phù hợp", PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ nhìn nhận.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Quốc hội khóa XV dù mới đi được một nửa chặng đường của nhiệm kỳ nhưng đã để lại nhiều dấu ấn về một Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ, dân chủ, luôn gần dân, tin dân và hành động vì nước, vì dân.

Ngoài ra, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với vai trò của người đứng đầu cơ quan lập pháp cao nhất: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong hơn hai năm giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội và nhiều năm kinh nghiệm trước đó giữ trọng trách quan trọng ở Trung ương và địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thể hiện là một người vừa có tâm, vừa có tài, để lại những dấu ấn rõ nét, quan trọng trong quản lý, điều hành; thể hiện là một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược với tinh thần sâu sát, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm và quyết làm cho bằng được, tất cả vì lợi ích của nhân dân, vì đất nước.

"Theo dõi các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhận thấy, với tư duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn phong phú cùng tinh thần truyền lửa đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội ngày càng thể hiện được vai trò, trọng trách của mình, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và cử tri, nhân dân cả nước", PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Là đại biểu Quốc hội từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, trực tiếp tham gia các hoạt động và chứng kiến sự chuyển động không ngừng của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh đến tinh thần chủ động từ sớm, từ xa của Quốc hội khóa XV.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, thời gian qua, Quốc hội đã tiếp tục cố gắng, nỗ lực để thực hiện tốt nhất ba chức năng của mình là lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời tiến hành nhiều giải pháp mạnh mẽ để cải cách cách thức hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Đặc biệt, trong hoạt động lập pháp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã xây dựng một đề án định hướng chương trình pháp luật cho cả nhiệm kỳ nên đã có sự chủ động hơn. Các đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã rất tích cực tham gia vào hoạt động lập pháp từ sớm, từ xa với cơ quan soạn thảo, tập trung vào những lĩnh vực bức xúc nhất, cần sớm sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.

Trong bối cảnh đại dịch, với phương thức làm việc chủ động từ sớm, từ xa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội không chỉ tiến hành thẩm tra mà cùng hợp tác, phối hợp với cơ quan soạn thảo ngay từ khi xây dựng dự án và tổ chức rất nhiều phiên họp chuyên đề, nhiều phiên họp, kỳ họp bất thường để xem xét những dự án luật cấp thiết cần quy định ngay, trong đó có những luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hay Nghị quyết 30 quyết nghị các chính sách phòng, chống dịch Covid-19...

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Trong hoạt động lập pháp, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã xây dựng một đề án định hướng chương trình pháp luật cho cả nhiệm kỳ nên đã có sự chủ động hơn.

"Có thể nói rằng, hoạt động của Quốc hội khóa XV trong thời gian vừa qua không chỉ chú ý đến số lượng các luật được thông qua mà còn đặc biệt chú ý đến chất lượng của các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Quốc hội cũng rất quan tâm tới việc khắc phục những hạn chế, bất cập, kẽ hở trong các văn bản pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, tránh bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực...", Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường chỉ rõ.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Ba khóa liền là đại biểu Quốc hội, TS Bùi Sỹ Lợi (nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội) nay đã về hưu nhưng vẫn rất quan tâm, dõi theo từng hoạt động của Quốc hội.

TS Bùi Sỹ Lợi đánh giá rất cao những nét đột phá cũng như hiệu quả của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. TS Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, hai năm vừa qua của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV cũng là lúc dịch Covid-19 càn quét, gây tổn thương lớn chưa từng có đối với đời sống kinh tế - xã hội trên toàn thế giới và cả nước ta. Đợt dịch bùng phát lần thứ 4 là đợt dịch nặng nề nhất, dữ dội nhất, bùng nổ đúng vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV - đây là vấn đề gây ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống kinh tế, xã hội, an sinh của nhân dân trong thời gian qua.

Thế nhưng, kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ trước và tinh thần hòa nhập nhanh, Quốc hội khóa XV vẫn có nhiều điểm sáng nổi bật.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Hoạt động của Quốc hội khóa XV trong thời gian vừa qua không chỉ chú ý đến số lượng các luật được thông qua mà còn đặc biệt chú ý đến chất lượng của các dự án luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

TS Bùi Sỹ Lợi bày tỏ ấn tượng đầu tiên với việc Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong thời khắc khó khăn nhất (đại dịch Covid-19): Đã có nhiều nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội, điều chỉnh chính sách hoặc pháp luật đã được các đại biểu Quốc hội nhanh chóng đưa ra bàn thảo, sửa đổi, bổ sung.

"Thành tựu đó không thể không ghi nhận", TS Bùi Sỹ Lợi nói.

TS Bùi Sỹ Lợi cũng rất ấn tượng trước tổ chức hoạt động của Quốc hội. "Nhiệm kỳ này, Quốc hội với Chính phủ tương đối đồng hành, kề vai sát cánh, cùng ngồi với nhau để giải quyết những vấn đề cụ thể, được cử tri, người dân đánh giá rất cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiều lần cùng nhau giải quyết, tháo gỡ kịp thời, nhanh nhạy nhiều vấn đề quan trọng, cần thiết", TS Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

Đặc biệt, theo TS Bùi Sỹ Lợi, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng họp rất nhiều các kỳ họp bất thường, nhiều phiên bất thường, phiên chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, mục đích cao nhất là đem lại lợi ích cho người dân, cho đất nước.

Dẫn chứng lại việc xử lý tốt với đại dịch Covid-19 cũng là nhờ những kỳ họp, phiên họp bất thường như thế, TS Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh, lúc đầu việc ứng phó là khá lúng túng nhưng sau khi có những quyết sách của Quốc hội, trao quyền cho Chính phủ và các địa phương và ngoại giao vắc xin, phân bổ vắc xin hợp lý cho người dân mà dịch bệnh đã nhanh chóng được khống chế thành công. Đó chính là điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của nước ta hai năm vừa qua trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, thách thức.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

TS Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương có những cách nhìn rất riêng đối với hoạt động lập pháp của Quốc hội; nhấn mạnh Quốc hội đã rất kịp thời tháo gỡ nhiều nút thắt trong quá trình thực thi pháp luật qua công tác lập pháp.

TS Nguyễn Thị Việt Nga đánh giá cao tinh thần tích cực, khẩn trương của Quốc hội khóa này trước khối lượng đồ sộ của các công việc tại mỗi kỳ họp.

Theo đó, trung bình mỗi kỳ họp, Quốc hội đều xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật, khoảng từ 6 đến 12 dự án luật mỗi kỳ họp. Trong đó, có nhiều dự án luật lớn, có tác động nhiều chiều, nhiều mặt đến đời sống xã hội, trong quá trình thực thi phát sinh nhiều vướng mắc đòi hỏi phải sửa đổi khẩn trương song Quốc hội vẫn quyết định xem xét qua nhiều kỳ họp và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân, như: Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi hay Luật Đất đai sửa đổi...

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

"Có thể thấy, việc xem xét thông qua hay thảo luận kỹ lưỡng về các dự luật quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng rộng là một thành công nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Với sự tích cực và lắng nghe ý kiến rộng rãi từ các tầng lớp nhân dân như thế, các dự án luật sửa đổi khi được Quốc hội thông qua sẽ tháo gỡ được cơ bản những vướng mắc hiện nay, tạo đà phát triển mới cho đất nước", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, nhiều dự án luật lớn, có tác động nhiều chiều, nhiều mặt đến đời sống xã hội, trong quá trình thực thi phát sinh nhiều vướng mắc đòi hỏi phải sửa đổi khẩn trương song Quốc hội vẫn quyết định xem xét qua nhiều kỳ họp và lấy ý kiến nhân dân, trong đó có Luật Đất đai sửa đổi...

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

PGS, TS Phạm Duy Đức, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cũng nhìn nhận, Quốc hội khóa XV đã kế thừa, tiếp nối tinh thần và những phẩm chất tốt đẹp của các nhiệm kỳ Quốc hội khóa trước, nhờ đó đạt được những thành tựu đáng trân trọng và tự hào.

"Nhìn lại những thành tựu cụ thể trong thời gian hoạt động vừa qua, điều tôi tâm đắc nhất là một tinh thần chung đang thấm đẫm trong hoạt động của Quốc hội: Quốc hội khóa XV đã nâng cao hơn nữa tinh thần gắn bó với đất nước, với nhân dân. Điểm này được thể hiện trước hết trong việc khẩn trương, kịp thời nhập cuộc và đưa ra quyết sách đối với những vấn đề nóng bỏng, cấp thiết đối với tình hình đất nước và đời sống cử tri, nhân dân", PGS, TS Phạm Duy Đức nhấn mạnh.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

"Theo dõi các phiên họp của Quốc hội, tôi thấy rằng, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến, tận dụng tối đa thời gian, làm việc ngoài giờ và làm thêm các ngày nghỉ, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xác đáng để Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành số lượng lớn dự thảo, nghị quyết có chất lượng, tháo gỡ khó khăn cho phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng được mong mỏi của cử tri, nhân dân và được cử tri, nhân dân đánh giá, ủng hộ", PGS, TS Phạm Duy Đức nhận định.

PGS, TS Phạm Duy Đức cũng bày tỏ ấn tượng với các phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. PGS, TS Phạm Duy Đức cho rằng, Quốc hội khóa XV đã đẩy mạnh chất vấn đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành ở những lĩnh vực được dư luận xã hội, nhân dân đặc biệt quan tâm và những vấn đề nóng, bức xúc...

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Quốc hội khóa XV đã nâng cao hơn nữa tinh thần gắn bó với đất nước, với nhân dân. Điểm này được thể hiện trước hết trong việc khẩn trương, kịp thời nhập cuộc và đưa ra quyết sách đối với những vấn đề nóng bỏng, cấp thiết đối với tình hình đất nước và đời sống cử tri, nhân dân.

"Các phiên chất vấn không chỉ được tổ chức ở các kỳ họp Quốc hội mà còn được tổ chức ở các phiên họp của Ủy ban thường vụ của Quốc hội. Khi chất vấn, đại biểu Quốc hội từ kinh nghiệm hoạt động của mình đã nêu câu hỏi phản ảnh sát với diễn biến thực tế và đời sống, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tới các bộ trưởng, trưởng ngành. Các bộ trưởng, trưởng ngành cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nắm chắc thực trạng ngành, lĩnh vực phụ trách, rất nghiêm túc và cầu thị, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thẳng thắn giải trình làm rõ nhiều vấn đề, rồi đưa ra các giải pháp, cam kết cho lĩnh vực của mình; qua đó đã tăng cường trách nhiệm của các vị bộ trưởng, trưởng ngành trước cử tri và nhân dân", PGS, TS Phạm Duy Đức nói.

Một điểm đặc biệt được PGS, TS Phạm Duy Đức chỉ ra là việc giám sát hậu chất vấn, giám sát thi hành các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn. Có nghĩa rằng, giám sát xong không có nghĩa là để đấy, mà là giám sát xem việc thực hiện các lời hứa của các bộ trưởng, trưởng ngành như thế nào, việc giải quyết tới đâu, hiệu quả ra sao? - Đây là một điểm rất nổi bật của Quốc hội khóa XV trong việc truy đến cùng trách nhiệm của các vấn đề cử tri phản ánh.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
Thời gian qua, thể chế giám sát của Quốc hội không ngừng được hoàn thiện, cách thức tổ chức thực hiện ngày càng được cải tiến, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nhân dân.

Đánh giá về những việc mà Quốc hội khóa XV đã làm được, Thượng tá Vũ Văn Huệ, nguyên cán bộ Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) cũng bày tỏ ấn tượng khi nhận thấy một tinh thần đổi mới đã được Quốc hội “thổi” vào nhiệm kỳ này rất nhiều. Theo đó, Quốc hội đã có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, những vấn đề cần thiết đối với đời sống, xã hội được xác lập trước, đưa vào kế hoạch thực hiện.

"Qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở địa phương và theo dõi các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các phiên họp chuyên đề, đặc biệt mới đây được trực tiếp tham gia góp ý kiến vào dự án Luật Đất đai sửa đổi, người dân chúng tôi thấy rõ được sự chu đáo, kỹ lưỡng, không chạy theo số lượng trong xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ này. Chúng tôi tin rằng, với sự chu đáo, trách nhiệm, tận tâm như thế, các luật, nghị quyết được thông qua tại nhiệm kỳ này sẽ thực sự đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu thực tiễn luôn thay đổi, vận động, đáp ứng được mong muốn của cử tri, người dân chúng tôi", Thượng tá Vũ Văn Huệ bày tỏ.

Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc

  • Quốc hội khóa XV và trách nhiệm quản trị quốc gia: Đổi mới không ngừng để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc - Bài 1: Tàu tốc hành trên đường ray vững chắc
  • Nội dung: LỆ HUYỀN - NGUYỄN THẢO
  • Ảnh: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI - BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top