LONGFORMQuá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?

Ngày 21-11-2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 6012/QĐ-BQP về việc thành lập Quân đoàn 12. Theo đó, Quân đoàn 12 là quân đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định và Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, xác định mục tiêu đến năm 2025, xây dựng Quân đội cơ bản “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là chủ trương thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Các quân đoàn sẽ được tổ chức lại, tiếp tục được xác định là lực lượng cơ động chiến lược, có vai trò đặc biệt quan trọng trong tác chiến phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2 được tổ chức lại thành Quân đoàn 12.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022.
Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ, về việc triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả rõ rệt Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030, đây là vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, liên quan đến công tác tư tưởng, công tác chính sách. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, kiên quyết, kiên trì, có lộ trình, bước đi thích hợp, không chủ quan, nóng vội; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác chính sách; triển khai xây dựng đồng bộ các quy định về chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm mọi mặt hoạt động của các đơn vị được điều chỉnh nhịp nhàng, hiệu quả. Sau điều chỉnh, sáp nhập, toàn quân phải giữ vững được sự ổn định, sức mạnh chiến đấu phải mạnh lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu kết luận tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Ảnh: TUẤN HUY

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đoàn 1 (24-10-1973 / 24-10-2023), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, phải làm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc chủ trương về điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam là yêu cầu khách quan, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng; chống các biểu hiện tiêu cực, chủ quan, nóng vội, trông chờ, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Quân đoàn 12 cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc diễn tập ngay sau khi được thành lập trong năm 2023 theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, mở đầu thắng lợi cho giai đoạn lịch sử phát triển mới của Quân đoàn; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và cơ chế quản lý tài chính phù hợp với quy mô lực lượng của quân đoàn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thực hiện tốt phương châm “thực túc - binh cường”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội; chú trọng xây dựng, nâng cao sức cơ động, để Quân đoàn 12 thực sự là đơn vị “Chủ lực, cơ động chiến lược” của Bộ Quốc phòng, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với mọi quy mô lực lượng và cự ly, yêu cầu của hình thức tác chiến được giao; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?

Ngày 21-11-2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 6012/QĐ-BQP về việc thành lập Quân đoàn 12. Theo đó, Quân đoàn 12 là quân đoàn đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức lại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại.

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) đã làm tốt công tác rà soát, kiểm, đếm quân số, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện… tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ bàn giao “đúng, đủ, chính xác, an toàn”. Ngày 29-11, tại Ninh Bình, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tiếp nhận nguyên trạng các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Phân viện 5 (Bệnh viện 7, Quân khu 3) về Quân đoàn 12.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thăm Quân đoàn 2 (ngày 20-10-2023). Ảnh: VIỆT TRUNG

Tại hội nghị phiên thứ nhất của Đảng ủy Quân đoàn 12 tổ chức ngày 28-11 vừa qua, Đảng ủy Quân đoàn 12 được Quân ủy Trung ương chỉ định gồm 19 đồng chí. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 12 hội nghị phiên đầu tiên.
Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Ảnh trái: Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Quân đoàn. Ảnh phải: Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng, Chính ủy Quân đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Để lãnh đạo Quân đoàn thực sự “tinh, gọn, mạnh” sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Quân đoàn 12 quyết nghị 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, nổi bật là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng Quân đoàn 12 “tinh, gọn, mạnh”, có tổ chức biên chế hợp lý, sức cơ động lớn, sức đột kích mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đảm nhiệm tác chiến trên nhiều hướng chiến lược của đất nước. Nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế; kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Chủ động điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo đảm an toàn các mục tiêu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Một số hình ảnh hoạt động, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Coi trọng phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quân số và các mối quan hệ của bộ đội; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm mọi hoạt động của đơn vị đều có lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Kiểm tra, đôn đốc thi công các dự án, công trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn.

Chủ động đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy, điều hành bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; giải quyết tốt các mối quan hệ công tác trên cơ sở nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; cấp trên làm gương cho cấp dưới, chỉ huy gương mẫu, mẫu mực trước đơn vị. Tăng cường kiểm tra việc quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm.

Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
Ảnh 1: Cán bộ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1 kiểm tra sáng kiến thiết bị huấn luyện tại đơn vị. Ảnh 2: Lữ đoàn Pháo binh 368, Quân đoàn 1 thực hành bắn đạn thật năm 2022. Ảnh 3: Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 164, Quân đoàn 2 thực hiện bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Ảnh 4: Phút giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

  • Quá trình hình thành Quân đoàn 12 như thế nào?
  • Nội dung: VIỆT CƯỜNG - NGỌC CHUNG
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top