LONGFORM10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) công bố đánh dấu một năm có nhiều sự kiện nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn. Sau 80 năm, các luận điểm, quan điểm trong bản Đề cương vẫn tiếp tục được Đảng ta sáng tạo, khẳng định và hiện thực hóa. Những thành quả mà nền văn hóa Việt Nam có được hôm nay đều dựa trên các quan điểm từ bản Đề cương này.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 80 năm ra đời bản đề cương về văn hóa Việt Nam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng các Ban, Bộ, ngành và địa phương tổ chức nhằm nhìn lại và tiếp tục phát huy giá trị lịch sử, giá trị thực tiễn của bản đề cương. Điểm nhấn là Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” do Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28-8-1945/ 28-8-2023), lần đầu tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023, tôn vinh 78 gương điển hình có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực phát triển của toàn ngành. Có thể nói đây là một hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực đối với đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ban, ngành đã trao biểu trưng và Bằng khen cho các điển hình tiên tiến của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng hội nghị, động viên đội ngũ cán bộ toàn ngành tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu mới. Trong thư, Tổng Bí thư tin tưởng rằng, những người làm công tác văn hóa nói chung, những gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nói riêng cần luôn luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phát huy vai trò tiên phong, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, ý chí và quyết tâm xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, tạo ra sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Ngày 22-11-2023 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, trong khuôn khổ Kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24 các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới (Công ước Di sản Thế giới), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023 - 2027. Có 173 quốc gia bỏ phiếu, 171 phiếu hợp lệ, Việt Nam đạt 121 phiếu, đứng thứ nhất trong nhóm 4 khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đứng thứ 2 trong tổng số 9 nước ở 5 khu vực được bầu, trong tổng số 195 quốc gia thành viên.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Với tư cách là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027, Việt Nam sẽ có điều kiện thuận lợi để đóng góp hơn nữa cho việc hoàn thiện, thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của Công ước Di sản Thế giới, chia sẻ các kinh nghiệm trong xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển các Di sản Thế giới tại Việt Nam như Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay đã khẳng định: “Việt Nam là điển hình thành công trong kết nối giữa phát triển kinh tế và văn hóa; và là một hình mẫu tốt về bảo tồn môi trường và phát triển du lịch bền vững”.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Trong dịp kỷ niệm Ngày Các thành phố Thế giới (31-10-2023), Tổng Giám đốc UNESCO đã ký Quyết định công nhận Đà Lạt (Lâm Đồng) và Hội An (Quảng Nam) chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).

Đối với Đà Lạt, trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc là một tin vui ý nghĩa trong bối cảnh năm 2023, thành phố kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển. Thành phố mong muốn bên cạnh du lịch, tiềm năng của các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là âm nhạc sẽ đóng vai trò cốt lõi để thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển đô thị bền vững, gắn kết các nhóm xã hội, dân tộc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong khi đó, với nguồn vốn văn hóa giàu có, đa dạng, độc đáo được kết tinh từ lịch sử hàng trăm năm, là điểm giao thoa của nhiều nền văn hóa, Hội An được coi là nơi nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo của cộng đồng.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Năm 2023 cũng là năm ghi nhận nhiều điểm sáng trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam. Việc tạo điều kiện tổ chức thành công 2 đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023, nhiều địa chỉ như Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, làng nghề Lụa Vạn Phúc, thêu Quất Động, sơn mài Hạ Thái… liên tục đổi mới cách tiếp cận, khai thác để biến các lĩnh vực văn hóa thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, phát triển du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ đang cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong học hỏi, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; quyết tâm thực hiện mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Năm 2023, lần đầu tiên, Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu được tổ chức với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”. Đây là minh chứng thiết thực thể hiện cụ thể hoá sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, công tác phát triển chính sách, văn hoá, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; cũng như tập trung quảng bá tiềm năng, thế mạnh văn hóa, du lịch của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Sự kiện còn tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người; góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống. Đây cũng là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tới bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

SEA Games 32 tổ chức từ ngày 26-4 đến 18-5-2023 tại Campuchia gồm 36 môn thể thao với tổng số 581 nội dung. Sau 20 ngày thi đấu, Đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giành được tổng cộng 359 huy chương các loại, trong đó 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 118 huy chương đồng, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Đặc biệt đây là lần đầu tiên Thể thao Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn tại một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất khu vực khi thi đấu ở nước ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các môn Olympic giành được huy chương vàng tại SEA Games đánh dấu vào bản đồ thành tích của Đại hội: Golf (01 huy chương vàng), Bóng rổ 3 x 3 (01 Huy chương vàng).

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 diễn ra tại New Zealand và Australia từ ngày 20-7 đến 20-8-2023 là sự kiện quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2023. Đây là thành tích có ý nghĩa lịch sử của bóng đá nước nhà nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung. Dù không thể tạo nên bất ngờ khi thua cả 3 trận trước Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan tại vòng bảng nhưng các cô gái của chúng ta đã để lại dấu ấn đậm nét về một tinh thần Việt Nam không bao giờ từ bỏ trước khó khăn, thử thách, luôn ra sân thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Quốc kỳ Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện, quốc ca Việt Nam lần đầu tiên được vang lên tại World Cup 2023 mang lại tự hào rất lớn cho hàng triệu người hâm mộ quê nhà. Thầy trò HLV Mai Đức Chung chính là niềm tự hào to lớn của bóng đá Việt Nam, họ không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc trên đấu trường thế giới, mà còn là những người cầm ngọn đuốc thắp sáng niềm tin thay đổi toàn diện nền bóng đá nữ của Việt Nam.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Thời khắc lịch sử của bắn súng Việt Nam đã được ghi tại Asian Games 19 vào ngày 28-9-2023 khi xạ thủ Phạm Quang Huy xuất sắc trở thành xạ thủ đầu tiên mang về chiếc HCV quý giá tại đấu trường lớn nhất châu lục.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Với điểm số 240.5, Quang Huy đã đánh bại xạ thủ Lee Won Ho (Hàn Quốc) trong loạt bắn chung kết để giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho bắn súng Việt Nam ở đấu trường Asian Games. Đồng thời đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Games 19 sau nhiều ngày chờ đợi. Chiếc huy chương vàng của Phạm Quang Huy không chỉ có ý nghĩa to lớn với Bắn súng Việt Nam mà còn giúp cho Đoàn Thể thao Việt Nam giải toả “cơn khát vàng” sau 5 ngày chờ đợi. Đây cũng là chiếc HCV có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các VĐV trong những ngày thi đấu sau đó.

Điều tuyệt vời, Quang Huy chính là con của xạ thủ lừng danh một thời của bắn súng Việt Nam - Phạm Cao Sơn (Hải Phòng), từng giành hơn 20 HCV SEA Games, mẹ anh cũng là một xạ thủ. Sinh ra trong một gia đình giầu truyền thống về thể thao, Phạm Quang Huy đã trở thành xạ thủ ghi danh vào lịch sử của bắn súng Việt Nam nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Ngày 1-8-2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc thực hiện áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và Nghị quyết số 128/NQ-CP nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với 13 nước được đơn phương miễn thị thực. Nghị quyết này được coi là sự “cởi trói” đúng lúc cho ngành Du lịch, phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, đồng thời phù hợp với xu thế mở cửa của các nền kinh tế trên thế giới.

Các giải pháp mang tính đột phá này đã khẳng định chủ trương mở cửa đối với người nước ngoài đến Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để khách du lịch tới Việt Nam.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023

Năm 2023, Việt Nam tiếp tục đoạt hàng loạt giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards- WTA). Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vừa diễn ra tại thành phố Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) đã vinh danh Việt Nam là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023. Đây là lần thứ 4 Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này sau 3 lần trước vào năm 2019, 2020 và 2022.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
Các địa điểm được vinh danh tại World Travel Award 2023.

Ở cấp quốc gia, Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Điểm đến hàng đầu châu Á 2023” và “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á 2023”. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam xuất sắc đạt danh hiệu “Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á 2023”.

Đây là lần thứ 5 Việt Nam được bình chọn là “Điểm đến hàng đầu châu Á”, trong đó có 3 lần liên tiếp đoạt giải (các năm 2018, 2019, 2021, 2022, 2023) và lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á” (năm 2022 và 2023), khẳng định thương hiệu và sức hút đặc biệt của Du lịch Việt Nam.

10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
  • 10 sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2023
  • Nội dung: VƯƠNG HÀ
  • Ảnh: TTXVN, VietnamPlus, VnExpress, Báo điện tử Tổ Quốc...
  • Kỹ thuật, đồ họa: TRẦN HOÀI - QUỲNH OANH
top