Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Viết tiếp truyền thống 65 năm của những "sứ giả bầu trời"

65 năm – là hành trình nỗ lực của cả đời người, của nhiều thế hệ; Của khát vọng phụng sự đất nước và khám phá những vùng đất mới; Của những tầm nhìn đột phá, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, phát triển bền vững, hướng đến tương lai… Đó là những giá trị tinh thần nhiệt huyết, là bản lĩnh tri thức tự tin và kỹ năng chuyên môn ưu tú được tiếp nối từ truyền thống của những người lính Bộ đội Cụ Hồ Đoàn bay 919

Ý kiến bạn đọc ()

top