Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Phát huy những giá trị của nghi lễ và trò chơi kéo co

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Nghi lễ và trò chơi Kéo co năm 2023 đã mở ra cơ hội để kết nối các cộng đồng kéo co, mở rộng hồ sơ ghi danh vào danh mục di sản văn hóa đại diện nhân loại, đồng thời, phát huy những giá trị của nghi lễ và trò chơi kéo co.

Ý kiến bạn đọc ()

top