Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Ngày 23-6-1994: Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động

Ngày 23-6-1994: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, Kỳ họp thứ 5 đã thông qua Bộ luật Lao động.

Ý kiến bạn đọc ()

top