Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Chất vấn và trả lời chất vấn: Câu hỏi đúng trọng tâm, trả lời thẳng thắn, làm rõ các vấn đề người dân quan tâm

Ngày 7-11, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành chất vấn các Bộ trưởng, Trưởng ngành về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ tư.

Ý kiến bạn đọc ()

top