Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Mạch máu thông tin thời bình

Hiện đại hóa thông tin liên lạc (TTLL) quân sự là yêu cầu khách quan, cấp thiết đối với Quân đội ta trong điều kiện chiến tranh hiện đại, chiến tranh công nghệ cao.

Ý kiến bạn đọc ()

top