Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Học viện Kỹ thuật Quân sự đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong học viên, sinh viên

Ngày 6-4, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức Hội nghị Tuổi trẻ sáng tạo khoa học lần thứ 43 năm 2022, phiên các tiểu ban báo cáo.

Ý kiến bạn đọc ()

top