Thứ hai, 27/03/2023 GMT+7

Những quy định mới nào chính thức có hiệu lực từ tháng 6-2022?

Một số quy định mới như: Cấp hộ chiếu online trên cổng dịch vụ công, thay hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử, dừng thu phí thủ công, ... sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2022.

Ý kiến bạn đọc ()

top