Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Đối tượng nào được đăng ký dự tuyển vào các trường Quân đội?

Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại các trường Quân đội; thí sinh cần có tiêu chuẩn lý lịch chính trị và trình độ văn hóa như thế nào?

Ý kiến bạn đọc ()

top