Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Công dân nữ khi thực hiện nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của mỗi công dân. Khi tham gia nghĩa vụ quân sự công dân nữ cần những tiêu chuẩn như thế nào?

Ý kiến bạn đọc ()

top