Thứ tư, 07/06/2023 GMT+7

Những lễ hội đầu năm mới nổi tiếng trên thế giới

Các lễ hội văn hóa đầu năm mới trên thế giới diễn ra như thế nào khi không có Covid-19? Hy vọng đại dịch sẽ hoàn toàn được đẩy lùi và cuộc sống sẽ có thể trở về nhịp sống thường nhật như trước khi có Sars-Cov-2.

Ý kiến bạn đọc ()

top