Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Khi người trẻ chung tay giữ gìn nghệ thuật truyền thống Khmer Nam Bộ

Những nét đẹp văn hóa, nghệ thuật của đồng bào Khmer đã có nhiều đóng góp tích cực vào kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sự quan tâm và tham gia của nhiều người trẻ đã góp phần tích cực trong việc gìn giữ và phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer.

Ý kiến bạn đọc ()

top