Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Vinh dự, tự hào là người chiến sĩ

Sau quá trình rèn luyện trong môi trưởng quân ngũ, các quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương sẽ tiếp tục cố gắng học tập, lao động để góp sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là người chiến sĩ trẻ xung kích trên mặt trận mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top