Thứ ba, 03/10/2023 GMT+7

Giữ vững thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc

Đưa dân ra biên giới sinh sống chính là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm “an dân giữ đất”, xây dựng “thế trận lòng dân”. Nhằm hướng tới một cuộc sống ổn định phát huy hiệu quả cho công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Ý kiến bạn đọc ()

top