Thứ bảy, 09/12/2023 GMT+7

Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023

Tham gia Hội thi Cán bộ Hội phụ nữ giỏi năm 2023 có 14 thí sinh, là cán bộ hội trong Ban Chấp hành Hội phụ nữ của 14 cơ quan đơn vị trực thuộc, đại diện cho 1.200 cán bộ, hội viên phụ nữ của cơ quan TCCT.

Ý kiến bạn đọc ()

top