Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Chiến sĩ mới Trung đoàn 893 hoàn thành tốt kiểm tra 3 tiếng nổ năm 2022

Việc tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ là một trong những nội dung quan trọng để kịp thời đánh giá về yếu lĩnh, động tác và khả năng rèn luyện của chiến sĩ mới và trình độ huấn luyện của đội ngũ cán bộ.

Ý kiến bạn đọc ()

top