Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Bát nước thao trường đồng hành cùng chiến sĩ

Chương trình “Bát nước thao trường” đã góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị; giáo dục, bồi dưỡng tình cảm, sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của cán bộ, chiến sĩ.

Ý kiến bạn đọc ()

top