Thứ sáu, 01/07/2022 GMT+7

Mùa xuân của Đảng và khát vọng vươn tới

Trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc còn nhiều thử thách, chúng ta vẫn vững niềm tin, vững tay chèo, khi biết Đảng kính yêu vẫn là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt!

Ý kiến bạn đọc ()

top