Thứ bảy, 04/12/2021 GMT+7

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị Văn hóa toàn quốc có nhiệm vụ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Ý kiến bạn đọc ()

top