Thứ hai, 25/09/2023 GMT+7

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong toàn quân góp phần lan tỏa tới nhân dân

Ngày 16-8, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top