Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - cuộc chiến của những người cầm bút

Sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không của riêng ai. Tất cả chúng ta, với tình cảm và trách nhiệm trước Đảng, trước Tổ quốc, trước nhân dân đều phải góp phần gìn giữ và bảo vệ những giá trị cốt lõi của chế độ và dân tộc.

Ý kiến bạn đọc ()

top