Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Bảo vệ Đảng một cách tự nguyện và tự giác

Viết về Đảng, bảo vệ Đảng bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm của mình, một cách tự nguyện và tự giác, đội ngũ các nhà khoa học, nghiên cứu, các nhà báo, các cây viết chuyên và không chuyên đã luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ý kiến bạn đọc ()

top