Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Báo Quân đội nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển công nghiệp lần thứ tư, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên cấp bách, khó khăn. Yêu cầu đó đòi hỏi những người làm báo Báo QĐND chủ động, thích ứng với các phương tiện truyền thông mới....

Ý kiến bạn đọc ()

top