Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Đảng làm thay Nhà nước”

Những nội dung chính: Xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam; - Bác bỏ luận điệu xuyên tạc “Đảng làm thay Nhà nước”; Báo chí góp phần định hướng chính trị, tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Ý kiến bạn đọc ()

top