Thứ sáu, 21/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Toàn quân phát huy tinh thần “3 không”, “7 dám”, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ

Nội dung chính: Hội nghị lần thứ 6 Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025; Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023...

Ý kiến bạn đọc ()

top