Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện

Nội dung chính: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri quân đội tại Bình Dương, Tạo nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại rà phá bom mìn...

Ý kiến bạn đọc ()

top