Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Quân đội phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Nội dung chính: Phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Quốc hội thông qua Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, thảo luận về dự án Luật Phòng không nhân dân...

Ý kiến bạn đọc ()

top