Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng: Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2022

Nội dung chính: Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 8 năm 2022, Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, Đại tướng Lương Cường làm việc với Binh đoàn 16, Giá trị trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập...

Ý kiến bạn đọc ()

top