Thứ bảy, 25/09/2021 GMT+7

Bản tin Quân sự Quốc phòng: Đại tướng Phan Văn Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2021-2026

| Bản tin
Chia sẻ:
Mã nhúng
Đã copy mã nhúng
Link chia sẻ
Đã copy link chia sẻ
top