Thứ ba, 05/07/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Quy hoạch cán bộ đồng bộ, chặt chẽ hơn

Những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ cần tiếp tục được sửa đổi, bổ sung theo hướng đổi mới, đủ nguồn cán bộ có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ý kiến bạn đọc ()

top