Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Công tác nhân sự trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Nội dung chính: Xuất bản sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh; Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước và các đối tác vì bình đẳng giới; Công tác nhân sự Đại hội gắn liền với vận mệnh của Đảng, tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước...

Ý kiến bạn đọc ()

top