Chủ nhật, 28/11/2021 GMT+7

Đảng lãnh đạo cuộc chiến đấu đẩy lùi Covid-19 – Nhìn từ tâm dịch Hải Dương

Đại hội XIII của Đảng lần đầu tiên đặt ra yêu cầu "6 dám" đối với cán bộ. Chủ trương mới ấy được lan tỏa trong đội ngũ cán bộ đảng viên tỉnh Hải Dương trong đợt dịch Covid-19 tháng 2-2021

Ý kiến bạn đọc ()

top