InfographicTừ việc người dân Hà Nội đổ xô ra đường đêm Trung thu: Cần phân biệt sự khác nhau giữa thực hiện chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Chính phủ

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: TUẤN SƠN
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC
top