InfographicTiêu chuẩn, chế độ hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ

  • Nội dung: VIỆT CƯỜNG
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
  • Ảnh: Qdnd.vn, TUẤN HUY
top