InfographicNhững hình ảnh về kíp xe số 1 Đội tuyển xe tăng QĐND Việt Nam

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: TRỌNG HẢI
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top