InfographicKíp xe tăng số 3 sẽ thi đấu với tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản"

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: TRỌNG HẢI
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
top