InfographicKíp xe tăng số 3 sẽ thi đấu với tinh thần quyết thắng

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: PHÚ SƠN, BÁO QĐND.
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top