InfographicKíp xe tăng số 2 quyết tâm thi đấu thành công

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC - VĂN PHONG
top