InfographicKíp số 1 của Đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng thi đấu

  • Nội dung: VĂN PHONG
  • Ảnh: VŨ HÙNG
  • Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

top