Infographic45 năm Việt Nam-Liên hợp quốc: Những dấu ấn quan trọng

  • Nội dung: VĂN DUYÊN
  • Ảnh: UN.ORG - ĐỨC MINH
  • Kỹ thuật, đồ họa: VĂN PHONG - TÔ NGỌC

top