Thứ hai, 02/10/2023 GMT+7

Bản tin Quân sự - Quốc phòng ngày 7-6: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN

Nội dung chính: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN; Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra một số đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật; Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Quân khu 1...
Tốc độ phát: 1x
Nội dung chính

Bấm đề chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

top