Thứ năm, 20/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 28-7: Tăng cường năng lực doanh nghiệp Quân đội giai đoạn mới

Nội dung chính: Tăng cường năng lực doanh nghiệp Quân đội giai đoạn mới; Đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng theo hướng đi vào thực chất; Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;...
Tốc độ phát: 1x
top