Thứ năm, 23/05/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 25-4: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ

Nội dung chính: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, ứng trực, đặc biệt trong dịp lễ; Pháo lễ sẵn sàng cho đại lễ; Anh sẽ đặt ngành công nghiệp quốc phòng trong tình trạng thời chiến...
Tốc độ phát: 1x
top