Thứ hai, 24/06/2024 GMT+7

Bản tin Quân sự-Quốc phòng ngày 22-5: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống

Nội dung chính: Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào; Bộ Quốc phòng gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh; Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác nhân kỷ​ niệm 10 năm Ngày truyền thống...
Tốc độ phát: 1x
top